دسترسی سریع

 • نمایش:
نمایش 1 - 12 از 41 آیتم
 • فن کوئل کاست یکطرفه مدیا به ظرفیت 300 cfm
  13,500,000 ریال

  فن کویل های کاستی یک طرفه مدیا با تنوع در ظرفیت از 300cfm- 600 cfm.بدنه بسیار باریک و قابلیت نصب در سقفهای کاذب با ارتفاع کم.مجهز به پمپ درین با قابلیت پمپاژ آب تا ارتفاع75 سانتیمتر.قابلیت زمانبندی 24 ساعته.دارای ریموت کنترل ، ترموستات و دریچه های توزیع هوای خودکار.دارای ظاهر لوکس و زیبا و توزیع...

  13,500,000 ریال
 • فن کوئل کاست یکطرفه مدیا به ظرفیت 400 cfm
  14,500,000 ریال

  فن کویل های کاستی یک طرفه مدیا با تنوع در ظرفیت از 300cfm- 600 cfm.بدنه بسیار باریک و قابلیت نصب در سقفهای کاذب با ارتفاع کم.مجهز به پمپ درین با قابلیت پمپاژ آب تا ارتفاع75 سانتیمتر.قابلیت زمانبندی 24 ساعته.دارای ریموت کنترل ، ترموستات و دریچه های توزیع هوای خودکار.دارای ظاهر لوکس و زیبا و توزیع...

  14,500,000 ریال
 • فن کوئل کاست یکطرفه مدیا به ظرفیت 600 cfm
  17,500,000 ریال

  فن کویل های کاستی یک طرفه مدیا با تنوع در ظرفیت از 300cfm- 600 cfm.بدنه بسیار باریک و قابلیت نصب در سقفهای کاذب با ارتفاع کم.مجهز به پمپ درین با قابلیت پمپاژ آب تا ارتفاع75 سانتیمتر.قابلیت زمانبندی 24 ساعته.دارای ریموت کنترل ، ترموستات و دریچه های توزیع هوای خودکار.دارای ظاهر لوکس و زیبا و توزیع...

  17,500,000 ریال
 • فن کوئل کاست چهار طرفه مدیا به ظرفیت 300 cfm
  14,000,000 ریال

  فن کویل های کاستی چهارطرفه مدیا با تنوع در ظرفیت از 300cfm- 500 cfm.با بدنه بسیار باریک و قابلیت نصب در سقفهای کاذب با ارتفاع کم.مجهز به پمپ درین با قابلیت پمپاژ آب تا ارتفاع50 سانتیمتر.مجهز به فن پیچی سه بعدی جهت کاهش مقاومت هوا.با قابلیت زمانبندی 24 ساعته.دارای ریموت کنترل ، ترموستات و دریچه...

  14,000,000 ریال
 • فن کوئل کاست چهار طرفه مدیا به ظرفیت 400 cfm
  14,500,000 ریال

  فن کویل های کاستی چهارطرفه مدیا با تنوع در ظرفیت از 300cfm- 500 cfm.با بدنه بسیار باریک و قابلیت نصب در سقفهای کاذب با ارتفاع کم.مجهز به پمپ درین با قابلیت پمپاژ آب تا ارتفاع50 سانتیمتر.مجهز به فن پیچی سه بعدی جهت کاهش مقاومت هوا.با قابلیت زمانبندی 24 ساعته.دارای ریموت کنترل ، ترموستات و دریچه...

  14,500,000 ریال
 • فن کوئل کاست چهار طرفه مدیا به ظرفیت 500 cfm
  15,800,000 ریال

  فن کویل های کاستی چهارطرفه مدیا با تنوع در ظرفیت از 300cfm- 500 cfm.با بدنه بسیار باریک و قابلیت نصب در سقفهای کاذب با ارتفاع کم.مجهز به پمپ درین با قابلیت پمپاژ آب تا ارتفاع50 سانتیمتر.مجهز به فن پیچی سه بعدی جهت کاهش مقاومت هوا.با قابلیت زمانبندی 24 ساعته.دارای ریموت کنترل ، ترموستات و دریچه...

  15,800,000 ریال
 • فن کوئل کاست چهار طرفه مدیا به ظرفیت 750 cfm
  17,500,000 ریال

  فن کویل های کاستی چهارطرفه مدیا با تنوع در ظرفیت از 1500cfm- 300 cfm.با قابلیت اتصال به هوای تازه.مجهز به پمپ درین با قابلیت پمپاژ آب تا ارتفاع75 سانتیمتر.مجهز به فن پیچی سه بعدی جهت کاهش مقاومت هوا. قابلیت زمانبندی 24 ساعته.دارای ریموت کنترل ، ترموستات و دریچه های توزیع هوای خودکار.دارای ظاهر...

  17,500,000 ریال
 • فن کوئل کاست چهار طرفه مدیا به ظرفیت 850 cfm
  19,400,000 ریال

  فن کویل های کاستی چهارطرفه مدیا با تنوع در ظرفیت از 1500cfm- 300 cfm.با قابلیت اتصال به هوای تازه.مجهز به پمپ درین با قابلیت پمپاژ آب تا ارتفاع75 سانتیمتر.مجهز به فن پیچی سه بعدی جهت کاهش مقاومت هوا. قابلیت زمانبندی 24 ساعته.دارای ریموت کنترل ، ترموستات و دریچه های توزیع هوای خودکار.دارای ظاهر...

  19,400,000 ریال
 • فن کوئل کاست چهار طرفه مدیا به ظرفیت 950 cfm
  20,000,000 ریال

  فن کویل های کاستی چهارطرفه مدیا با تنوع در ظرفیت از 1500cfm- 300 cfm.با قابلیت اتصال به هوای تازه.مجهز به پمپ درین با قابلیت پمپاژ آب تا ارتفاع75 سانتیمتر.مجهز به فن پیچی سه بعدی جهت کاهش مقاومت هوا. قابلیت زمانبندی 24 ساعته.دارای ریموت کنترل ، ترموستات و دریچه های توزیع هوای خودکار.دارای ظاهر...

  20,000,000 ریال
 • فن کوئل کاست چهار طرفه مدیا به ظرفیت 1200 cfm
  22,000,000 ریال

  فن کویل های کاستی چهارطرفه مدیا با تنوع در ظرفیت از 1500cfm- 300 cfm.با قابلیت اتصال به هوای تازه.مجهز به پمپ درین با قابلیت پمپاژ آب تا ارتفاع75 سانتیمتر.مجهز به فن پیچی سه بعدی جهت کاهش مقاومت هوا. قابلیت زمانبندی 24 ساعته.دارای ریموت کنترل ، ترموستات و دریچه های توزیع هوای خودکار.دارای ظاهر...

  22,000,000 ریال
 • فن کوئل کاست چهار طرفه مدیا به ظرفیت 1500 cfm
  24,500,000 ریال

  فن کویل های کاستی چهارطرفه مدیا با تنوع در ظرفیت از 1500cfm- 300 cfm.با قابلیت اتصال به هوای تازه.مجهز به پمپ درین با قابلیت پمپاژ آب تا ارتفاع75 سانتیمتر.مجهز به فن پیچی سه بعدی جهت کاهش مقاومت هوا. قابلیت زمانبندی 24 ساعته.دارای ریموت کنترل ، ترموستات و دریچه های توزیع هوای خودکار.دارای ظاهر...

  24,500,000 ریال
 • فن کوئل دیواری مدیا به ظرفیت 300 cfm
  13,600,000 ریال

  فن کویل های دیواری مدیا با تنوع ظرفیت از 600- cfm  تا cfm- 300 .دارای شیر سه راهه برقی جهت کنترل دبی آب به منظور تثبیت دمای اتاق و ایجاد آسایش بیشتر. با طراحی باریک و ظریف باعث میشود فضای کمتری اشغال شده و نصب آن آسان باشد.دارای ریموت کنترل ترموستات ، شیر هواگیری و نمایشگر LCD.قابلیت زمانبندی 24...

  13,600,000 ریال