رهگیری سفارش

کد امنیتی
نمایش 1 - 36 از 41 آیتم
 • فن کوئل کاست یکطرفه مدیا به ظرفیت 300 cfm
  13,500,000 ریال

  فن کویل های کاستی یک طرفه مدیا با تنوع در ظرفیت از 300cfm- 600 cfm.بدنه بسیار باریک و قابلیت نصب در سقفهای کاذب با ارتفاع کم.مجهز به پمپ درین با قابلیت پمپاژ آب تا ارتفاع75 سانتیمتر.قابلیت زمانبندی 24 ساعته.دارای ریموت کنترل ، ترموستات و دریچه های توزیع هوای خودکار.دارای ظاهر لوکس و زیبا و توزیع...

  13,500,000 ریال
  موجود
 • فن کوئل کاست یکطرفه مدیا به ظرفیت 400 cfm
  14,500,000 ریال

  فن کویل های کاستی یک طرفه مدیا با تنوع در ظرفیت از 300cfm- 600 cfm.بدنه بسیار باریک و قابلیت نصب در سقفهای کاذب با ارتفاع کم.مجهز به پمپ درین با قابلیت پمپاژ آب تا ارتفاع75 سانتیمتر.قابلیت زمانبندی 24 ساعته.دارای ریموت کنترل ، ترموستات و دریچه های توزیع هوای خودکار.دارای ظاهر لوکس و زیبا و توزیع...

  14,500,000 ریال
  موجود
 • فن کوئل کاست یکطرفه مدیا به ظرفیت 600 cfm
  17,500,000 ریال

  فن کویل های کاستی یک طرفه مدیا با تنوع در ظرفیت از 300cfm- 600 cfm.بدنه بسیار باریک و قابلیت نصب در سقفهای کاذب با ارتفاع کم.مجهز به پمپ درین با قابلیت پمپاژ آب تا ارتفاع75 سانتیمتر.قابلیت زمانبندی 24 ساعته.دارای ریموت کنترل ، ترموستات و دریچه های توزیع هوای خودکار.دارای ظاهر لوکس و زیبا و توزیع...

  17,500,000 ریال
  موجود
 • فن کوئل کاست چهار طرفه مدیا به ظرفیت 300 cfm
  14,000,000 ریال

  فن کویل های کاستی چهارطرفه مدیا با تنوع در ظرفیت از 300cfm- 500 cfm.با بدنه بسیار باریک و قابلیت نصب در سقفهای کاذب با ارتفاع کم.مجهز به پمپ درین با قابلیت پمپاژ آب تا ارتفاع50 سانتیمتر.مجهز به فن پیچی سه بعدی جهت کاهش مقاومت هوا.با قابلیت زمانبندی 24 ساعته.دارای ریموت کنترل ، ترموستات و دریچه...

  14,000,000 ریال
  موجود
 • فن کوئل کاست چهار طرفه مدیا به ظرفیت 400 cfm
  14,500,000 ریال

  فن کویل های کاستی چهارطرفه مدیا با تنوع در ظرفیت از 300cfm- 500 cfm.با بدنه بسیار باریک و قابلیت نصب در سقفهای کاذب با ارتفاع کم.مجهز به پمپ درین با قابلیت پمپاژ آب تا ارتفاع50 سانتیمتر.مجهز به فن پیچی سه بعدی جهت کاهش مقاومت هوا.با قابلیت زمانبندی 24 ساعته.دارای ریموت کنترل ، ترموستات و دریچه...

  14,500,000 ریال
  موجود
 • فن کوئل کاست چهار طرفه مدیا به ظرفیت 500 cfm
  15,800,000 ریال

  فن کویل های کاستی چهارطرفه مدیا با تنوع در ظرفیت از 300cfm- 500 cfm.با بدنه بسیار باریک و قابلیت نصب در سقفهای کاذب با ارتفاع کم.مجهز به پمپ درین با قابلیت پمپاژ آب تا ارتفاع50 سانتیمتر.مجهز به فن پیچی سه بعدی جهت کاهش مقاومت هوا.با قابلیت زمانبندی 24 ساعته.دارای ریموت کنترل ، ترموستات و دریچه...

  15,800,000 ریال
  موجود
 • فن کوئل کاست چهار طرفه مدیا به ظرفیت 750 cfm
  17,500,000 ریال

  فن کویل های کاستی چهارطرفه مدیا با تنوع در ظرفیت از 1500cfm- 300 cfm.با قابلیت اتصال به هوای تازه.مجهز به پمپ درین با قابلیت پمپاژ آب تا ارتفاع75 سانتیمتر.مجهز به فن پیچی سه بعدی جهت کاهش مقاومت هوا. قابلیت زمانبندی 24 ساعته.دارای ریموت کنترل ، ترموستات و دریچه های توزیع هوای خودکار.دارای ظاهر...

  17,500,000 ریال
  موجود
 • فن کوئل کاست چهار طرفه مدیا به ظرفیت 850 cfm
  19,400,000 ریال

  فن کویل های کاستی چهارطرفه مدیا با تنوع در ظرفیت از 1500cfm- 300 cfm.با قابلیت اتصال به هوای تازه.مجهز به پمپ درین با قابلیت پمپاژ آب تا ارتفاع75 سانتیمتر.مجهز به فن پیچی سه بعدی جهت کاهش مقاومت هوا. قابلیت زمانبندی 24 ساعته.دارای ریموت کنترل ، ترموستات و دریچه های توزیع هوای خودکار.دارای ظاهر...

  19,400,000 ریال
  موجود
 • فن کوئل کاست چهار طرفه مدیا به ظرفیت 950 cfm
  20,000,000 ریال

  فن کویل های کاستی چهارطرفه مدیا با تنوع در ظرفیت از 1500cfm- 300 cfm.با قابلیت اتصال به هوای تازه.مجهز به پمپ درین با قابلیت پمپاژ آب تا ارتفاع75 سانتیمتر.مجهز به فن پیچی سه بعدی جهت کاهش مقاومت هوا. قابلیت زمانبندی 24 ساعته.دارای ریموت کنترل ، ترموستات و دریچه های توزیع هوای خودکار.دارای ظاهر...

  20,000,000 ریال
  موجود
 • فن کوئل کاست چهار طرفه مدیا به ظرفیت 1200 cfm
  22,000,000 ریال

  فن کویل های کاستی چهارطرفه مدیا با تنوع در ظرفیت از 1500cfm- 300 cfm.با قابلیت اتصال به هوای تازه.مجهز به پمپ درین با قابلیت پمپاژ آب تا ارتفاع75 سانتیمتر.مجهز به فن پیچی سه بعدی جهت کاهش مقاومت هوا. قابلیت زمانبندی 24 ساعته.دارای ریموت کنترل ، ترموستات و دریچه های توزیع هوای خودکار.دارای ظاهر...

  22,000,000 ریال
  موجود
 • فن کوئل کاست چهار طرفه مدیا به ظرفیت 1500 cfm
  24,500,000 ریال

  فن کویل های کاستی چهارطرفه مدیا با تنوع در ظرفیت از 1500cfm- 300 cfm.با قابلیت اتصال به هوای تازه.مجهز به پمپ درین با قابلیت پمپاژ آب تا ارتفاع75 سانتیمتر.مجهز به فن پیچی سه بعدی جهت کاهش مقاومت هوا. قابلیت زمانبندی 24 ساعته.دارای ریموت کنترل ، ترموستات و دریچه های توزیع هوای خودکار.دارای ظاهر...

  24,500,000 ریال
  موجود
 • فن کوئل دیواری مدیا به ظرفیت 300 cfm
  13,600,000 ریال

  فن کویل های دیواری مدیا با تنوع ظرفیت از 600- cfm  تا cfm- 300 .دارای شیر سه راهه برقی جهت کنترل دبی آب به منظور تثبیت دمای اتاق و ایجاد آسایش بیشتر. با طراحی باریک و ظریف باعث میشود فضای کمتری اشغال شده و نصب آن آسان باشد.دارای ریموت کنترل ترموستات ، شیر هواگیری و نمایشگر LCD.قابلیت زمانبندی 24...

  13,600,000 ریال
  موجود
 • فن کوئل دیواری مدیا به ظرفیت 400 cfm
  14,600,000 ریال

  فن کویل های دیواری مدیا با تنوع ظرفیت از 600- cfm  تا cfm- 300 .دارای شیر سه راهه برقی جهت کنترل دبی آب به منظور تثبیت دمای اتاق و ایجاد آسایش بیشتر. با طراحی باریک و ظریف باعث میشود فضای کمتری اشغال شده و نصب آن آسان باشد.دارای ریموت کنترل ترموستات ، شیر هواگیری و نمایشگر LCD.قابلیت زمانبندی 24...

  14,600,000 ریال
  موجود
 • فن کوئل دیواری مدیا به ظرفیت 500 cfm
  15,600,000 ریال

  فن کویل های دیواری مدیا با تنوع ظرفیت از 600- cfm  تا cfm- 300 .دارای شیر سه راهه برقی جهت کنترل دبی آب به منظور تثبیت دمای اتاق و ایجاد آسایش بیشتر. با طراحی باریک و ظریف باعث میشود فضای کمتری اشغال شده و نصب آن آسان باشد.دارای ریموت کنترل ترموستات ، شیر هواگیری و نمایشگر LCD.قابلیت زمانبندی 24...

  15,600,000 ریال
  موجود
 • فن کوئل دیواری مدیا به ظرفیت 600 cfm
  16,100,000 ریال

  فن کویل های دیواری مدیا با تنوع ظرفیت از 600- cfm  تا cfm- 300 .دارای شیر سه راهه برقی جهت کنترل دبی آب به منظور تثبیت دمای اتاق و ایجاد آسایش بیشتر. با طراحی باریک و ظریف باعث میشود فضای کمتری اشغال شده و نصب آن آسان باشد.دارای ریموت کنترل ترموستات ، شیر هواگیری و نمایشگر LCD.قابلیت زمانبندی 24...

  16,100,000 ریال
  موجود
 • فن کوئل زمینی مدیا به ظرفیت 150 cfm
  8,100,000 ریال

  فن کویلهای زمینی مدیا با تنوع ظرفیت هوادهی از CFM 900 تا CFM 150.مناسب براي فضاهاي مختلف همچون آپارتمانها،هتلها،مدارس واداره ها و…با دمنده گالوانیزه برای ایجاد صدای کمتر و آرامش بیشتر.طراحی باریک و زیبا ونصب سریع و آسان.

  8,100,000 ریال
  موجود
 • فن کوئل زمینی مدیا به ظرفیت 250 cfm
  8,900,000 ریال

  فن کویلهای زمینی مدیا با تنوع ظرفیت هوادهی از CFM 900 تا CFM 150.مناسب براي فضاهاي مختلف همچون آپارتمانها،هتلها،مدارس واداره ها و…با دمنده گالوانیزه برای ایجاد صدای کمتر و آرامش بیشتر.طراحی باریک و زیبا ونصب سریع و آسان.

  8,900,000 ریال
  موجود
 • فن کوئل زمینی مدیا به ظرفیت 300 cfm
  9,500,000 ریال

  فن کویلهای زمینی مدیا با تنوع ظرفیت هوادهی از CFM 900 تا CFM 150.مناسب براي فضاهاي مختلف همچون آپارتمانها،هتلها،مدارس واداره ها و…با دمنده گالوانیزه برای ایجاد صدای کمتر و آرامش بیشتر.طراحی باریک و زیبا ونصب سریع و آسان.

  9,500,000 ریال
  موجود
 • فن کوئل زمینی مدیا به ظرفیت 400 cfm
  10,100,000 ریال

  فن کویلهای زمینی مدیا با تنوع ظرفیت هوادهی از CFM 900 تا CFM 150.مناسب براي فضاهاي مختلف همچون آپارتمانها،هتلها،مدارس واداره ها و…با دمنده گالوانیزه برای ایجاد صدای کمتر و آرامش بیشتر.طراحی باریک و زیبا ونصب سریع و آسان.

  10,100,000 ریال
  موجود
 • فن کوئل زمینی مدیا به ظرفیت 450 cfm
  10,600,000 ریال

  فن کویلهای زمینی مدیا با تنوع ظرفیت هوادهی از CFM 900 تا CFM 150.مناسب براي فضاهاي مختلف همچون آپارتمانها،هتلها،مدارس واداره ها و…با دمنده گالوانیزه برای ایجاد صدای کمتر و آرامش بیشتر.طراحی باریک و زیبا ونصب سریع و آسان.

  10,600,000 ریال
  موجود
 • فن کوئل زمینی مدیا به ظرفیت 500 cfm
  11,500,000 ریال

  فن کویلهای زمینی مدیا با تنوع ظرفیت هوادهی از CFM 900 تا CFM 150.مناسب براي فضاهاي مختلف همچون آپارتمانها،هتلها،مدارس واداره ها و…با دمنده گالوانیزه برای ایجاد صدای کمتر و آرامش بیشتر.طراحی باریک و زیبا ونصب سریع و آسان.

  11,500,000 ریال
  موجود
 • فن کوئل زمینی مدیا به ظرفیت 600 cfm
  12,500,000 ریال

  فن کویلهای زمینی مدیا با تنوع ظرفیت هوادهی از CFM 900 تا CFM 150.مناسب براي فضاهاي مختلف همچون آپارتمانها،هتلها،مدارس واداره ها و…با دمنده گالوانیزه برای ایجاد صدای کمتر و آرامش بیشتر.طراحی باریک و زیبا ونصب سریع و آسان.

  12,500,000 ریال
  موجود
 • فن کوئل زمینی مدیا به ظرفیت 800 cfm
  13,500,000 ریال

  فن کویلهای زمینی مدیا با تنوع ظرفیت هوادهی از CFM 900 تا CFM 150.مناسب براي فضاهاي مختلف همچون آپارتمانها،هتلها،مدارس واداره ها و…با دمنده گالوانیزه برای ایجاد صدای کمتر و آرامش بیشتر.طراحی باریک و زیبا ونصب سریع و آسان.

  13,500,000 ریال
  موجود
 • فن کوئل زمینی مدیا به ظرفیت 900 cfm
  14,500,000 ریال

  فن کویلهای زمینی مدیا با تنوع ظرفیت هوادهی از CFM 900 تا CFM 150.مناسب براي فضاهاي مختلف همچون آپارتمانها،هتلها،مدارس واداره ها و…با دمنده گالوانیزه برای ایجاد صدای کمتر و آرامش بیشتر.طراحی باریک و زیبا ونصب سریع و آسان.

  14,500,000 ریال
  موجود
 • فن کوئل سقفی توکار مدیا به ظرفیت 200 cfm
  6,600,000 ریال

  فن کویل های سقفی توکار مدیا با تنوع ظرفیت هوا دهی از 200CFM-1200 CFM. دارای فن سانتریفوژ 3 سرعته. دارای فیلتر قابل شستشو.دارای بدنه و تشت درین گالوانیزه .با کمترین سطح صدا مناسب اتاق خواب و محیطهای آرام.با کویل سه ردیفه و گذر حجمی آب مطلوب.

  6,600,000 ریال
  موجود
 • فن کوئل سقفی توکار مدیا به ظرفیت 300 cfm
  6,900,000 ریال

  فن کویل های سقفی توکار مدیا با تنوع ظرفیت هوا دهی از 200CFM-1200 CFM. دارای فن سانتریفوژ 3 سرعته. دارای فیلتر قابل شستشو.دارای بدنه و تشت درین گالوانیزه .با کمترین سطح صدا مناسب اتاق خواب و محیطهای آرام.با کویل سه ردیفه و گذر حجمی آب مطلوب.

  6,900,000 ریال
  موجود
 • فن کوئل سقفی توکار مدیا به ظرفیت 400 cfm
  7,800,000 ریال

  فن کویل های سقفی توکار مدیا با تنوع ظرفیت هوا دهی از 200CFM-1200 CFM. دارای فن سانتریفوژ 3 سرعته. دارای فیلتر قابل شستشو.دارای بدنه و تشت درین گالوانیزه .با کمترین سطح صدا مناسب اتاق خواب و محیطهای آرام.با کویل سه ردیفه و گذر حجمی آب مطلوب.

  7,800,000 ریال
  موجود
 • فن کوئل سقفی توکار مدیا به ظرفیت 500 cfm
  9,000,000 ریال

  فن کویل های سقفی توکار مدیا با تنوع ظرفیت هوا دهی از 200CFM-1200 CFM. دارای فن سانتریفوژ 3 سرعته. دارای فیلتر قابل شستشو.دارای بدنه و تشت درین گالوانیزه .با کمترین سطح صدا مناسب اتاق خواب و محیطهای آرام.با کویل سه ردیفه و گذر حجمی آب مطلوب.

  9,000,000 ریال
  موجود
 • فن کوئل سقفی توکار مدیا به ظرفیت 600 cfm
  9,500,000 ریال

  فن کویل های سقفی توکار مدیا با تنوع ظرفیت هوا دهی از 200CFM-1200 CFM. دارای فن سانتریفوژ 3 سرعته. دارای فیلتر قابل شستشو.دارای بدنه و تشت درین گالوانیزه .با کمترین سطح صدا مناسب اتاق خواب و محیطهای آرام.با کویل سه ردیفه و گذر حجمی آب مطلوب.

  9,500,000 ریال
  موجود
 • فن کوئل سقفی توکار مدیا به ظرفیت 800 cfm
  12,800,000 ریال

  فن کویل های سقفی توکار مدیا با تنوع ظرفیت هوا دهی از 200CFM-1200 CFM. دارای فن سانتریفوژ 3 سرعته. دارای فیلتر قابل شستشو.دارای بدنه و تشت درین گالوانیزه .با کمترین سطح صدا مناسب اتاق خواب و محیطهای آرام.با کویل سه ردیفه و گذر حجمی آب مطلوب.

  12,800,000 ریال
  موجود
 • فن کوئل سقفی توکار مدیا به ظرفیت 1000 cfm
  0 ریال

  فن کویل های سقفی توکار مدیا با تنوع ظرفیت هوا دهی از 200CFM-1200 CFM. دارای فن سانتریفوژ 3 سرعته. دارای فیلتر قابل شستشو.دارای بدنه و تشت درین گالوانیزه .با کمترین سطح صدا مناسب اتاق خواب و محیطهای آرام.با کویل سه ردیفه و گذر حجمی آب مطلوب.

  0 ریال
  موجود
 • فن کوئل سقفی توکار مدیا به ظرفیت 1200 cfm
  0 ریال

  فن کویل های سقفی توکار مدیا با تنوع ظرفیت هوا دهی از 200CFM-1200 CFM. دارای فن سانتریفوژ 3 سرعته. دارای فیلتر قابل شستشو.دارای بدنه و تشت درین گالوانیزه .با کمترین سطح صدا مناسب اتاق خواب و محیطهای آرام.با کویل سه ردیفه و گذر حجمی آب مطلوب.

  0 ریال
  موجود
 • فن کوئل سقفی توکار مدیا به ظرفیت 800 cfm
  0 ریال

  فن کویل های کانالی مدیا با تنوع ظرفیت از هوادهی  از CFM 2200 تا CFM 800. دارای فشار استاتیکی بالا (70پاسکال و 100 پاسکال) و قابلیت کانال کشی جهت توزیع متناسب هوا در فضاهای مختلف .با بدنه ساخته شده از ورق گالوانیزه سخت ومحکم.هزینه نصب و نگهداری پایین.قابلیت جداکردن فیلتر و تمیز کردن آن از سه...

  0 ریال
  موجود
 • فن کوئل سقفی توکار مدیا به ظرفیت 1000 cfm
  0 ریال

  فن کویل های کانالی مدیا با تنوع ظرفیت از هوادهی  از CFM 2200 تا CFM 800. دارای فشار استاتیکی بالا (70پاسکال و 100 پاسکال) و قابلیت کانال کشی جهت توزیع متناسب هوا در فضاهای مختلف .با بدنه ساخته شده از ورق گالوانیزه سخت ومحکم.هزینه نصب و نگهداری پایین.قابلیت جداکردن فیلتر و تمیز کردن آن از سه...

  0 ریال
  موجود
 • فن کوئل سقفی توکار مدیا به ظرفیت 1200 cfm
  20,000,000 ریال

  فن کویل های کانالی مدیا با تنوع ظرفیت از هوادهی  از CFM 2200 تا CFM 800. دارای فشار استاتیکی بالا (70پاسکال و 100 پاسکال) و قابلیت کانال کشی جهت توزیع متناسب هوا در فضاهای مختلف .با بدنه ساخته شده از ورق گالوانیزه سخت ومحکم.هزینه نصب و نگهداری پایین.قابلیت جداکردن فیلتر و تمیز کردن آن از سه...

  20,000,000 ریال
  موجود
 • فن کوئل دیواری آکس به ظرفیت 300 cfm
  7,700,000 ریال

  مجهز به پمپ درین جریان هوای 4 جهته مجهز به ترموستات دارای ریموت کنترل بی سیم قابلیت نصب سریع ، سرویس و نگهداری آسان قابلیت زمان بندی 24 ساعته

  7,700,000 ریال
  موجود