دسترسی سریع

 • نمایش:
نمایش 1 - 12 از 32 آیتم
 • واحد های خارجی VRF مدل YCV150
  0 ریال

   قابلیت دستیابی به COP برابر با 4.5  منبع برق سه فاز ساختار فشرده (0.32 متر مربع) حداقل دمای خارج برای کارکرد در وضعیت گرمایشی 15C- حداقل دمای خارج برای کارکرد در وضعیت سرمایشی -5C- فن و کمپرسور اینورتر DC قابلیت اتصال حداکثر 8 واحد برای توان 5HP قابلیت اتصال حداکثر 9 واحد برای توان 6HP قابلیت...

  0 ریال
 • واحد های خارجی VRF مدل YCV180
  0 ریال

   قابلیت دستیابی به COP برابر با 4.5  منبع برق سه فاز ساختار فشرده (0.32 متر مربع) حداقل دمای خارج برای کارکرد در وضعیت گرمایشی 15C- حداقل دمای خارج برای کارکرد در وضعیت سرمایشی -5C- فن و کمپرسور اینورتر DC قابلیت اتصال حداکثر 8 واحد برای توان 5HP قابلیت اتصال حداکثر 9 واحد برای توان 6HP قابلیت...

  0 ریال
 • واحد های خارجی VRF مدل YCV280
  0 ریال

   قابلیت دستیابی به COP برابر با 4.5  منبع برق سه فاز ساختار فشرده (0.32 متر مربع) حداقل دمای خارج برای کارکرد در وضعیت گرمایشی 15C- حداقل دمای خارج برای کارکرد در وضعیت سرمایشی -5C- فن و کمپرسور اینورتر DC قابلیت اتصال حداکثر 8 واحد برای توان 5HP قابلیت اتصال حداکثر 9 واحد برای توان 6HP قابلیت...

  0 ریال
 • واحد های خارجی VRF مدل YCV280
  0 ریال

   قابلیت دستیابی به COP برابر با 4.5  منبع برق سه فاز ساختار فشرده (0.32 متر مربع) حداقل دمای خارج برای کارکرد در وضعیت گرمایشی 15C- حداقل دمای خارج برای کارکرد در وضعیت سرمایشی -5C- فن و کمپرسور اینورتر DC قابلیت اتصال حداکثر 8 واحد برای توان 5HP قابلیت اتصال حداکثر 9 واحد برای توان 6HP قابلیت...

  0 ریال
 • واحد های خارجی VRF مدل YCV335
  0 ریال

   قابلیت دستیابی به COP برابر با 4.5  منبع برق سه فاز ساختار فشرده (0.32 متر مربع) حداقل دمای خارج برای کارکرد در وضعیت گرمایشی 15C- حداقل دمای خارج برای کارکرد در وضعیت سرمایشی -5C- فن و کمپرسور اینورتر DC قابلیت اتصال حداکثر 8 واحد برای توان 5HP قابلیت اتصال حداکثر 9 واحد برای توان 6HP قابلیت...

  0 ریال
 • واحد های خارجی VRF مدل YCV335
  0 ریال

   قابلیت دستیابی به COP برابر با 4.5  منبع برق سه فاز ساختار فشرده (0.32 متر مربع) حداقل دمای خارج برای کارکرد در وضعیت گرمایشی 15C- حداقل دمای خارج برای کارکرد در وضعیت سرمایشی -5C- فن و کمپرسور اینورتر DC قابلیت اتصال حداکثر 8 واحد برای توان 5HP قابلیت اتصال حداکثر 9 واحد برای توان 6HP قابلیت...

  0 ریال
 • واحد های داخلی VRF
  0 ریال

   EEV داخلی برای نصب ساده تر موتور فن DC برای کاهش قابل توجه به سطح صدای واحد داخلی طراحی بسیار زیبا کنترل از راه دور مادون قرمز

  0 ریال
 • واحد های داخلی VRF
  0 ریال

   EEV داخلی برای نصب ساده تر موتور فن DC برای کاهش قابل توجه به سطح صدای واحد داخلی طراحی بسیار زیبا کنترل از راه دور مادون قرمز

  0 ریال
 • واحد های داخلی VRF
  0 ریال

   EEV داخلی برای نصب ساده تر موتور فن DC برای کاهش قابل توجه به سطح صدای واحد داخلی طراحی بسیار زیبا کنترل از راه دور مادون قرمز

  0 ریال
 • واحد های داخلی VRF
  0 ریال

   EEV داخلی برای نصب ساده تر موتور فن DC برای کاهش قابل توجه به سطح صدای واحد داخلی طراحی بسیار زیبا کنترل از راه دور مادون قرمز

  0 ریال
 • واحد های داخلی VRF
  0 ریال

   EEV داخلی برای نصب ساده تر موتور فن DC برای کاهش قابل توجه به سطح صدای واحد داخلی طراحی بسیار زیبا کنترل از راه دور مادون قرمز

  0 ریال
 • کاستی 600*600
  0 ریال

  عملکرد کم صدا پمپ تخلیه با هد بالا ورودی هوای تازه کنترل کننده سیم کشی شده RWV01 EEV داخلی جا به جایی خودکار تیغه های هدایت هوا

  0 ریال